Regulamin sklepu internetowego Ostrovski Atelier

 

§1 Definicje

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.Ostrovski.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

1. „Sprzedawca” – Właściciel sklepu
2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.Ostrovski Atelier.pl oraz jej podstronach,
3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
6. ,,Dzień roboczy” – wszystkie dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Ostrovski Atelier.pl [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Ostrovski Atelier sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23i, 97-400 Bełchatów, reprezentantem jest Ostrowski Kamil (Prezes Zarządu).
NIP: 7692232611 Regon: 381972995
Kapitał zakładowy: 5000.00zł opłacony w całości

3. Siedziba sklepu: Ostrovski Atelier, 97-400 Bełchatów, Wojska Polskiego 23i.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (bez VAT, zwolnienie podmiotowe).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§4 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności (przelew bankowy, gotówka, pobranie).

2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy (np. wysyłka kurierem -przedpłata, wysyłka kurierem -pobranie, poczta polska -przedpłata, paczkomaty -przedpłata, odbiór osobisty – gotówka).

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Jednym z podmiotów świadczących usługi płatności jest Bluemedia S.A, mogą być dostępne równiez płatności Dotpay Sp. z o.o. oraz iMoje banku ING Śląski S.A
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Operatorzy kart płatniczych: 

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

§5 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sprzedaż i wysyłka tylko na terenie Polski, transakcje zagraniczne będą anulowane lub zwracane.

4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§6 Reklamacje

1. Sprzedawane produkty objęte są gwarancją producenta. (szczegóły tutaj

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres: Ostrovski Atelier, ul. Sadowa 26, 97-400 Bełchatów lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7 Prawo odstąpienia od umowy 

(szczegóły tutaj)

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (e-mail lub pisemnie) zawierające wszystkie informacje podane we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Ostrovski Atelier, ul. Sadowa 26, 97-400 Bełchatów lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.

4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu, po pozytywnej weryfikacji sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za towar oraz  koszt najtańszej przesyłki z cennika. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W innym przypadku towar zostanie zwrócony do klienta. Zwracać można jedynie przedmioty nieuszkodzone bez widocznego śladu użytkowania.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że konsument może obejrzeć zamówione rzeczy lub przymierzyć je wyłącznie tak, jak mógłby zrobić to w sklepie stacjonarnym, w przeciwnym wypadku poniesienie np. koszty uszkodzenia lub czyszczenia rzeczy.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w §7 ust. 1 

8. Konsument ma wewnętrzne prawo do skorzystania z możliwości zwrotu w ciągu 30 dni od daty otrzymania produktów, wiązać się to może z nałożonymi dodatkowymi obowiązkami przez sprzedawcę, więcej informacji tutaj

§8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w §10 ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w §10 ust. 5.

Obserwuj nas!

.

Masz pytania?
Zadzwoń!
+ 48 608 307 111